Act-age ดารายอดอัจฉริยะ เล่ม 9

จากการได้พบกันกับผู้กำกับละครเวทีเรื่อง[องค์หญิงพัดเหล็ก] ยามะโนะอุเอะ ฮานาโกะ ได้ทำให้พลังจินตนาการของโยนางิขยายออกกว้างขึ้น คำสอนของยามะโนะอุเอะ ที่ว่าในระหว่างการแสดงนั้นโลกแห่งความเพ้อฝันของตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุด ราวกับเป็นการบอกใบ้ว่า ตัวเองเป็นเหมือนกับพระเจ้า ได้ทำให้โยนางิค่อยๆ จมลึกเข้าไปในโลกของ [องค์หญิงพัดเหล็ก] หลังจากที่โยนางิเรียนรู้เทคนิคการแสดงความรู้สึกแบบใหม่ได้ เธอต้องรีบบึ่งเพื่อไปเกลี่ยกล่อมไม่ให้ โอกามิ ริคุ ถอนตัวจากการแสดง!

credit: kartoon-discovery.com